Elektronická vs Virtuálna registračná pokladnica

Rozdiely medzi elektronickou pokladnicou a virtuálnou pokladnicou sú veľké a môžu ušetriť až desiatky eur mesačne. Rozdiely sú ale aj v komforte používania, prevádzke a servise.

Pokladnica

Investícia do registračnej pokladnice

Pri VRP je registrácia a pridelenie daňového kódu pokladnice bezplatné. Nie sú potrebné žiadne servisné poplatky. Po zaregistrovaní obdrží podnikateľ údaje poštou. Je to rýchle, jednoduché a prakticky bezplatné. Pri ERP je potrebné si vybrať výrobcu a typ pokladnice. Tu treba brať do úvahy nie len nákupnú cenu, ale aj parametre. Cena sa môže za kvalitnú pokladnicu vyšplhať na 400 Eur*. Zmena údajov v hlavičke dokladu, alebo zaplnenie pamäte vyžaduje výmenu fiskálneho modulu v pokladnici a s tým sú spojené náklady na servis cca 84 Eur. Taktiež je potrebné mať na prevádzke komunikačný kábel.

Používanie registračnej pokladnice

S ERP môže komunikáciu zabezpečiť iný softvér, takže pri predaji nie je potrebné zadávať žiadne údaje priamo do pokladnice. O všetko sa postará nadradený softvér (napr. veterinárny program), kde je vytvorený účet (doklad). Je to rýchle, komfortné a vylučujú sa tým chyby pri zadávaní údajov do pokladnice. VRP môže mať na jednom predajnom mieste iba jeden užívateľský prístup a jedno prihlásenie, čiže na pracovisku s viacerými operátormi to môže spôsobovať problém. Vytvorenie dokladu je prakticky zdvojené, vzhľadom na predošlé vytvorenie účtu vo veterinárnom softvéri. Tieto skutočnosti rapídne spomaľujú vystavovanie dokladu.

Výhody a nevýhody pri používaní registračnej pokladnice

Registrácia pre používanie VRP je jednoduchá, nie sú potrebné žiadne servisné poplatky, netreba špeciálne zariadenie, odpadajú denné uzávierky, ale vytvorenie dokladu je náročnejšie a pomalšie. ERP umožňuje rýchlejšiu správu položiek, dokáže komunikovať s nadradeným softvérom a rýchlo vytlačiť položky, alebo úhradu faktúry, ale je potrebné skladovanie denných uzávierok a vedenie knihy pokladnice.

* ELCOM Euro-50TE Mini 403,20€ s DPH


Nadobudnutie a prevádzka VRP je lacnejšia ako pri ERP, ale prináša obmedzenia v oblasti komfortu a rýchlosti práce. Nezáleží na veľkosti ambulancie, počte zamestnancov, ale na požiadavke komfortu a integrácie do konkrétneho prostredia. Treba zvážiť, či náklady na kúpu a servis ERP neprevyšuje cena za čas strávený pri vytváraní dokladov cez VRP.

Páčil sa Vám článok, alebo používate veclis?
Pridajte sa k nám. Ďakujeme
Podmienky používania | Ochrana súkromia
© 2022 BISI plus, s.r.o. | Ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom