Veterinárni lekári a GDPR

Po niekoľkých rokoch návrhu právnej úpravy pre ochranu osobných údajov bol text nariadenia schválený s platnosťou od 25. mája 2018. Ak ste o tomto nariadení ešte nepočuli alebo sa ním vobec nezaoberáte vedzte, že dátum nadobudnutia platnosti sa blíži rýchlo. Vznikajú otázky či a ako sa GDPR dotkne veterinárnych lekárov.

Bezpečnosť údajov

Čo je GDPR?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je novou celoeurópskou záväznou právnou reguláciou na výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov osôb. GDPR nadobúda platnosť 25. mája 2018 a vzťahuje sa na všetky fyzické alebo právnické osoby, orgány verejnej moci, agentúry alebo iné subjekty, ktoré zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje bez ohľadu na počet klientov. Pokuta za nedodržanie nariadenia je až do 20 miliónov €, alebo 4 % celosvetového ročného obratu firmy. Úplné informácie získate na EUGDPR stránke.

Niekoľko nových požiadaviek a povinností

Striktnejšie podmienky pre vyžadovanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, právo byť zabudnutý, oznamovanie narušenia ochrany osobných údajov, šifrovanie, anonymizácia. GDPR vyžaduje od spoločností, ktoré spracúvajú osobné údaje, aby k nim pristupovali zodpovednejšie a aby dostatočne zabezpečili ich ochranu. Mení sa aj vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom spracovania osobných údajov. Bude potrebné prepracovať všetky zmluvy, aby boli v súlade s GDPR.

Dopad GDPR na existujúce údaje

Na existujúce údaje sa GDPR vzťahuje. Starší súhlas bude vyhovujúci za predpokladu, že spôsob jeho udelenia bude v súlade s GDPR. Ak je spracovanie založené na súhlase, musí byť správca schopný doložiť, že dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich údajov a tento súhlas bol udelený slobodne a bol jednoznačný a ničím nepodmienený. V mnohých prípadoch nebude možné tento súhlas preukázať, preto bude nutné vyžiadať tento súhlas nanovo.

Cloud a GDPR

Adekvátne zabezpečenie osobných údajov bude od budúceho roka pre mnohé firmy výzvou. Čo sa týka technologického riešenia, tým najjednoduchším a relatívne lacným bude pre malé firmy prechod do cloudu. Poskytovatelia cloudových služieb si totiž bezpečnosť starostlivo strážia. V praxi budú dáta v naprostej väčšine prípadov viac v bezpečí v cloude než vo firme, kde je bezpečnosť dát na lokálnych počítačoch/serveroch riešená nedostatočne.


Nenechajte prípravy na úplne poslednú chvíľu a vyhnite sa prípadným pokutám. Zavedenie adekvátnych technických a procesných úkonov nemusí byť zložité, ak vám dodávateľ vášho softvéru deklaruje zhodu s GDPR.
Prechodom na cloudové služby získate okrem mnohých výhod aj možnosť prenechať ochranu osobných údajov na prevádzkovateľa systému.

Páčil sa Vám článok, alebo používate veclis?
Pridajte sa k nám. Ďakujeme
Podmienky používania | Ochrana súkromia
© 2022 BISI plus, s.r.o. | Ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom