Licencie

Za používanie veclisu nemusíte platiť ani jedno euro vopred. Na začiatku každého mesiaca zrátame využité služby, ktoré ste použili v predchádzajúcom mesiaci. Čiže žiadne predplácanie licencií ani ich komplikovaná správa.

Samostatný prístup znamená vytvorený účet s vlastným PINom a heslom.

S, M, L, XL, XXL (Platená verzia)

Každá licencia Vám poskytuje prístup ku všetkým funkciám a vždy používate najnovšiu verziu veclisu. Licencie sa okrem iného odlišujú počtom užívateľov, emailov, SMS a veľkosťou úložiska.

Výhodou samostatných prístupov je evidencia kto vytvoril vyšetrenie, vystavil účet, možnosť obmedzenia práv, používanie služieb a mnohé ďalšie funkcie, ktoré nemôžete využívať, ak používate viacerí jeden samostatný prístup.

Licencia sa nastavuje automaticky podľa počtu vytvorených užívateľov (prístupov). Po prekročení limitu vyšetrení alebo účtov sa licencia v daný mesiac zvýši na vyššiu.

Vyšetrenia / účty
(každý mesiac)
Emaily
(každý mesiac)
SMS
(každý mesiac)
Úložisko
Samostatné
prístupy
S
350
500
20
5GB
1
M
700
1000
40
10GB
2
L
1050
1500
60
15GB
3
XL
1400
2000
80
20GB
4
XXL
1750
2500
100
25GB
Neobmedzene

Zadarmo (Bezplatná verzia)

Maximálny počet prístupov v jednom účte je 1, max. 100 klientov, max. 100 pacientov a najviac môžete vytvoriť 20 účtov a 20 vyšetrení za mesiac.

Podmienky používania | Ochrana súkromia
© 2021 BISI plus, s.r.o. | Ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom